Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin sau:

Email: Sales@dailyhotel.vn
Hotline miền Trung:

  • 0935430044 Mr Thành
  • 0935429499 Mr Hùng

Hotline miền Nam:

  • 0975131365 Mr Mạnh

Address: 09 Đầm Rong 1, Quận Hải Châu , Tp Đà Nẵng